Chung cư Phú Mỹ 2

• Tên dự án: Dự án Chung cư Phú Mỹ 2
• Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Khải Huy Quân
• Tầng cao: 23 tầng
• Địa chỉ: Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM